Aktualnie jesteś w:  
MENU STRONY
Organizacja pracy
Organizacje
Informacje
Kontakt
Nasza szkoła:
 • realizuje projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
 • realizuje projekt: "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"
 • realizowała projekt: "Odblaskowa szkoła"
 • realizowała projekt: "Lepszy Start"
 • realizowała projekt: "W Nowe Jutro Dziś Idziemy"
 • posiada certyfikat szkoły humanitarnej
 • certyfikat szkoły promującej zdrowie

 • zdobyła II miejsce wśród 154 szkół z Małopolski w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
 • Zrealizowała projekty takie jak:
 • "Wychować dobrego obywatela"
 • "Sport=zdrowie"
Polecamy!!!
www.barcice.diecezja.tarnow.pl
[Parafia pw. Najświętrzej Maryi Panny Wniebowziętej w Barciach]

www.jedynka.stary.sacz.pl
[SP nr 1 Stary Sącz]O projekcie    Aktualności    Galeria zdjęć


Projekt "Lepszy start" realizowany przez Zespół Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2012 do 31.08.2013.

REGULAMIN REKRUTACJI (ogólny)


REGULAMIN REKRUTACJI (nasza szkoła)


Projekt będzie obejmował następujące typy działań dla poszczególnych szkół biorących udział w projekcie:

I. Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu
1. Zajęcia z logopedii - 60 h
2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej- 90 h
3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów posiadających trudności w czytaniu, pisaniu oraz matematyce - 30 h
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne - 30 h
5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno - przyrodnicze- 60 h

II. Szkoła Podstawowa w Barcicach
1. Zajęcia z logopedii - 60 h
2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - 150 h
3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów posiadających trudności w czytaniu, pisaniu oraz matematyce - 270 h
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne - 60 h
5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia - 180 h

III. Szkoła Podstawowa w Gołkowicach
1. Zajęcia z logopedii - 270 h
2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - 60 h
3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów posiadających trudności w czytaniu, pisaniu - 60 h
4. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów posiadających trudności matematyczne - 60 h

IV. Szkoła Podstawowa w Przysietnicy
1. Zajęcia z logopedii - 120 h
2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - 120 h
3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów posiadających trudności w czytaniu, pisaniu oraz matematyce - 210 h
4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne - 180 h

V. Szkoła Podstawowa w Gaboniu
1. Zajęcia z logopedii - 90 h
2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - 70 h

VI. Szkoła Podstawowa w Moszczenicy
1. Zajęcia z logopedii - 90 h
2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów posiadających trudności w czytaniu, pisaniu - 90 h
3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów posiadających trudności matematyczne - 90 h

VII. Szkoła Podstawowa w Popowicach
1. Zajęcia z logopedii - 150 h
2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - 70 h

VIII. Szkoła Podstawowa w Skrudzinie
1. Zajęcia z logopedii - 150 h
2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - 70 h