Aktualnie jesteś w:  
MENU STRONY
Organizacja pracy
Organizacje
Informacje
Kontakt
Nasza szkoła:
 • realizuje projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
 • realizuje projekt: "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"
 • realizowała projekt: "Odblaskowa szkoła"
 • realizowała projekt: "Lepszy Start"
 • realizowała projekt: "W Nowe Jutro Dziś Idziemy"
 • posiada certyfikat szkoły humanitarnej
 • certyfikat szkoły promującej zdrowie

 • zdobyła II miejsce wśród 154 szkół z Małopolski w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
 • Zrealizowała projekty takie jak:
 • "Wychować dobrego obywatela"
 • "Sport=zdrowie"
Polecamy!!!
www.barcice.diecezja.tarnow.pl
[Parafia pw. Najświętrzej Maryi Panny Wniebowziętej w Barciach]

www.jedynka.stary.sacz.pl
[SP nr 1 Stary Sącz]O projekcie    Aktualności    Działania     Ważne linki


Zawody z okazji 3 Maja strzelnica LOK N.Sącz

3 V 2010 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach strzeleckich na strzelnicy LOK N. Sącz.
Zawody odbywały się w kilku kategoriach, z zawodów wróciliśmy z pucharami "wykaszając" konkurencję.

Wszystkie trzy nasze trójki wróciły z pucharami .

W kategorii szkół podstawowych - strzelanie z karabinka TAU 7 Trójka: B. Pierzga, Ł. Soboń, K. Baran zajęła I miejsce z wynikiem 316 pkt.

W kategorii Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalne - strzelanie z karabinka Haenel 312 Trójka: A. Baran, N. Pierzga, K. Zając zajęła I miejsce z wynikiem 322 pkt

Trójka: W. Jurczyński, B. Baran, A. Bodziony z wynikiem 304 pkt zajęła 3 miejsce.

W klasyfikacji indywidualnej B. Pierzga zajął 2 miejsce z wynikiem 110 pkt w kat kpn chłopców SP

W kat. Kpn dziewcząt szkoły ponadpodstawowe B. Baran zajęła 3 miejsce z wynikiem 108 pkt.

W kat. Kpn chłopców szkół ponadpodstawowych A. Baran zajął 1 miejsce z wynikiem 112 pkt.


Gratulujemy wyników !
M. Tomasiak

Zajęcia Rekreacyjno – Sportowe
Zajęcia Rekreacyjno – Sportowe prowadzone są w czterech grupach.
Grupy dziewcząt prowadzone są przez: M. Myślak, D. Młyńską – Postrożny.
Na zajęciach dziewczęta doskonalą umiejętności z zakresu piłki siatkowej i koszykówki.
Oprócz zajęć dydaktycznych zostały rozegrane turnieje, sparingi w których dziewczęta mogły zaprezentować zdobyte umiejętności.
07. 12. 2009r. Mini turniej koszykówki,


12. 12. 2009r. Mini turniej piłki siatkowej,
I miejsce zdobyła drużyna z Barcic, II miejsce Barcice 2, III Rytro


12. 01. 2010r. Mini turniej piłki siatkowej
I miejsce Barcice 1, II miejsce Piwniczna 2, III miejsce Barcice2, IV Rytro


06. 03. 2010r. Walentynkowy turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych
I miejsce Barcice, II miejsce Rytro, III miejsce Barcice


Grupy chłopców prowadzone są przez: W. Olchawę, J. Janikowskiego.
Na zajęciach chłopcy doskonalą umiejętności z zakresu piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej.
Zajęcia z matematyki – zadanie nr 5 „Królowa i jej dwór – warsztaty z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych”

Zajęcia odbywają się 1 – 2 razy w tygodniu. Uczestniczy w nich 15 uczniów. Na zajęciach realizowany jest program dla młodzieży uzdolnionej matematycznie.
Cele edukacyjne prowadzonych zajęć:

 • Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego.
 • Przyswajanie przez uczniów języka matematycznego, dostrzeganie, formułowanie i rozwiązywanie problemów.
 • Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie wykorzystania poznanej wiedzy do rozwiązywania problemów.
 • Spostrzeganie w różny sposób tego samego problemu, szukanie różnych dróg rozwiązywania go.
 • Poszerzanie zakresu swoich umiejętności poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania.
 • Przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego uczenia się.
 • Kształtowanie osobowości; rozwój własnych zainteresowań i uzdolnień.

Po każdej przerobionej partii materiału odbywa się prezentacja multimedialna podsumowująca materiał.

Ewa Tudaj

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. W zajęciach bierze udział 10 uczniów, którzy maja szansę oprócz ćwiczeń gramatycznych poćwiczyć umiejętności związane z mówieniem, czytaniem i słuchaniem. Uczniowie na koniec każdego miesiąca robią ciekawy projekt lub plakat z danego materiału. Uczą się jak radzić sobie w codziennych sytuacjach np. zamawianie posiłku w restauracji, robienie zakupów. Zajęcia urozmaicone są również wiadomościami o Wielkiej Brytanii i śpiewaniem piosenek.

Bożena Tokarczyk

Zajęcia literacko – teatralne

Uczniowie Gimnazjum w Barcicach uczestniczący w zajęciach literacko-teatralnych, realizowanych w ramach projektu "Aktywnie, twórczo i ciekawie", w harmonogramie zajęć mają przewidziane 2 wyjazdy do teatru w Krakowie.
Pierwszy z nich miał miejsce 21 listopada 2009 r. Gimnazjaliści wybrali się do Teatru Groteska na spektakl pt. Balladyna w reżyserii Bogdana Cioska. Obejrzeli oryginalną interpretację dramatu Juliusza Słowackie przełożoną na świat aktorów i świat lalek.
Przed spektaklem zwiedzili niezwykle barwną i ciekawą wystawę zatytułowaną "Sekrety sceny", po której zostali oprowadzenie przez aktorki Teatru Groteska. Wzięli też udział w 2-godzinnych warsztatach teatralnych, podczas których poznali animację i budowę lalek oraz budowę scenografii teatralnej i masek.
Zobaczyli teatr od środka, byli na scenie, za kulisami, w garderobie, w pomieszczeniu inspicjenta. Uczestnicy wycieczki mieli również możliwość zaprezentowania swoich talentów aktorskich w etiudzie pt. "Na przystanku". Wysłuchali też cennych rad i wskazówek profesjonalistów, które z pewnością wykorzystają podczas szkolnych przedstawień.
Uczniowie z niecierpliwością oczekują na kolejny wyjazd. Mają nadzieję, że będzie on równie ciekawy i inspirujący.

Iwona Kaleta – Augustyn, Maria Dyjas

"Równaj w górę": zajęcia wyrównawcze z matematyki:
Program realizowany jest na zajęciach wyrównawczych z matematyki w ramach projektu
"W nowe jutro dziś idziemy" i ma on na celu wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę
i umiejętności umożliwiające kontynuowanie nauki w klasach programowo wyższych.
Program został opracowany z myślą o uczniach, dla których matematyka jest przedmiotem trudnym, niezrozumiałym, budzącym lęk, a co za tym idzie wiążącym się
z ogromnym wysiłkiem i stresem. W zajęciach bierze udział grupa 9 osób. Uczniowie czynnie uczestniczą w zajęciach, na których rozwiązują różnego typu zadania, mające na celu powtórzenie i utrwalenie treści przerabianych na lekcjach matematyki. Systematyczna praca
z uczniami pozwala na eliminowanie braków i ukazuje uczniom mniej zdolnym,
że matematyki można się nauczyć.
/A. Szczepańska/
"Królowa i jej dwór": zajęcia z matematyki
Zajęcia z matematyki prowadzone są w ramach projektu "W nowe jutro dziś idziemy" i przeznaczone są dla uczniów klas II gimnazjum wykazujących zainteresowanie matematyką. Głównym celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z matematyki zdobywanej podczas lekcji oraz zapoznanie uczniów z całkiem nowymi treściami i zagadnieniami matematycznymi.
W zajęciach bierze udział grupa 15 uczniów. Uczestnicy rozwiązują różnego typu zadania i problemy matematyczne, poprzez co uczą się samodzielnego i logicznego myślenia, a także przygotowują się do konkursów i olimpiad matematycznych. Zainteresowanie i zaangażowanie uczniów w zajęcia jest duże. Zajęcia mają na celu również kształcenie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku i radzenia sobie z nimi, rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy własnej oraz współdziałania w grupie. Uczestnicy, w dwuosobowych drużynach rywalizują z uczniami innych szkół biorąc udział konkursie "Liga matematyczna", w ramach której rozwiązują nietypowe zadania matematyczne.
/A. Szczepańska/
Zajęcia terenowe – kółko przyrodnicze

Zajęcia w/w odbywają się w dwóch grupach po 20 osób, zainteresowanie młodzieży tego typu zajęciami jest duże, podobnie jak zaangażowanie w same zajęcia, w wykonywanie doświadczeń czy samodzielnych obliczeń, prowadzenie samodzielnych obliczeń, prowadzenie samodzielnych obserwacji, dokonywanie spostrzeżeń czy wnioskowanie.
Dłuższe zajęcia wyjazdowe pozwalają uczestnikom lepiej poznać nie tylko najbliższe - lokalne środowisko przyrodnicze, ale tez środowisko naturalne miejscowości położonych na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
Zajęcia te SA także dobrą formą integrującą uczniów, uczą pracy w zespołach zadaniowych, uczącą odpowiedzialności za wykonanie własnej części złożonego zadania.
Zajęcia terenowe, w lesie, na Górze parkowej, nad rzeką są tez dla uczestników zdrową i potrzebną forma spędzenia wolnego czasu , dającą dużo satysfakcji.

Opiekunowie:
mgr Katarzyna Dubiel
mgr Agnieszka Zielińska

Zajęcia z języka angielskiego "W stronę Europy i świata"

Lekcje przeznaczone są dla uczniów klas 3 Gimnazjum w Barcicach charakteryzujących się zdolnościami językowymi, którzy są kreatywni, ciekawi świata, otwarci na nowe wyzwania. Zajęcia prowadzone są metodą projektu rozszerzają nie tylko wiedzę z języka angielskiego ale również wiedzę ogólną na temat podróżowania, filmu, gazet, ekonomii (prowadzenie własnej restauracji), historii terenu zamieszkania, itp.
Metoda projektu pozwala na kształtowanie u uczniów wielu umiejętności związanych z podejmowaniem konkretnych działań: od planowania i poszukiwania, aż po ich realizację i ocenę. Wśród tych umiejętności na podkreślenie zasługują w szczególności:
• umiejętność pracy w zespole,
• planowanie i organizacja pracy własnej,
• korzystanie z różnych źródeł informacji,
• umiejętność integrowania wiedzy z różnych przedmiotów,
• przygotowywanie i praktykowanie wystąpień publicznych,
• rozwijanie myślenia twórczego,
• samoocena.
Program zajęć zakłada pomoc uczniom w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, doskonalenie i pogłębianie zintegrowanych umiejętności językowych.
Nauczyciel motywuje uczniów do pracy i przygotowuje ich do sprawnego komunikowania się w języku angielskim wyrażaniu własnych myśli i emocji, a wszystkiemu towarzyszy dobra zabawa i humor.

e.w

Zajęcia profilaktyczno - wychowawcze
Zajęcia profilaktyczno- wychowawcze prowadzone są w formie warsztatowej. W zajęciach uczestniczą uczniowie zachowujący się wzorowo oraz tacy, którzy sprawiają problemy wychowawcze. Spotkania pozwalają integrować się, poznać siebie oraz zrozumieć jak ważne jest poczucie własnej wartości oraz zrozumienie własnych uczuć i emocji.
/M. Rams/

<< Nowsze 1 2 Starsze >>