Aktualnie jesteś w:  
MENU STRONY
Organizacja pracy
Organizacje
Informacje
Kontakt
Nasza szkoła:
 • realizuje projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
 • realizuje projekt: "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"
 • realizowała projekt: "Odblaskowa szkoła"
 • realizowała projekt: "Lepszy Start"
 • realizowała projekt: "W Nowe Jutro Dziś Idziemy"
 • posiada certyfikat szkoły humanitarnej
 • certyfikat szkoły promującej zdrowie

 • zdobyła II miejsce wśród 154 szkół z Małopolski w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
 • Zrealizowała projekty takie jak:
 • "Wychować dobrego obywatela"
 • "Sport=zdrowie"
Polecamy!!!
www.barcice.diecezja.tarnow.pl
[Parafia pw. Najświętrzej Maryi Panny Wniebowziętej w Barciach]

www.jedynka.stary.sacz.pl
[SP nr 1 Stary Sącz]
Ważne informacje
Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej
Aktualności
REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH
1. Rekrutacja dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ


a) ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej szkoły policealnej na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

b) Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

c) Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.


2. Rekrutacja dla absolwentów GIMNAZJUM


a) ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

b) b. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

c) Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok
szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione
na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenie miejsc uznanych
za wysokie w tych zawodach.
OWU "Bezpieczna szkoła" 2018/2019

Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów "Bezpieczna szkoła" od NNW do pobrania z linku poniżej:=>Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów "Bezpieczna szkoła" od NNW<=
Sprawdzian ósmoklasisty

W dniach 15-17 IV 2019 r. uczniowie klas ósmych naszej szkoły zdawali swój pierwszy w życiu egzamin.
Egzamin gimnazjalny

W dniach 10-12 IV 2019 r. uczniowie trzeciej klasy gimnazjum zdawali swój pierwszy w życiu egzamin.
Duży sukces Naszej Uczennicy.

Duży sukces Naszej Uczennicy w Międzynarodowym Przeglądzie Plastycznym "Ogród, piękna, dobra i radości - ptaki". uczennica klasy 5b Nikola Barnach zdobyła wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu. Jury doceniło jej niezwykłą wrażliwość i talent. na przegląd wpłynęło 1300 prac z 88 placówek z kraju i zagranicy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Bawmy się sportem

5 kwietnia w Hali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcicach rozegrano I edycję Turnieju Piłki Siatkowej zorganizowanego w ramach zadania publicznego „ Bawmy się sportem”. Rozgrywki skierowane były do amatorskich zespołów piłki siatkowej. Turniej dał możliwość sprawdzenia swoich możliwości, umiejętności zarówno byłym zawodnikom jak i pasjonatom siatkówki.
W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn damskich oraz 6 zespołów męskich. Rozgrywki przeprowadzone zostały w grupie kobiet systemem „każdy z każdym”.
Mężczyźni grali w 2 grupach, z których do finałów awansowały dwa zewpoły.
O zwycięstwie zadecyduje suma punktów zdobytych w dwóch edycjach ( II turniej odbędzie się na przełomie października/ listopada).
Po pierwszym spotkaniu wyniki przedstawiają się następująco:
KOBIETY
1 miejsce Nowy Sącz
2 miejsce Barcice
3 miejsce Stary Sącz
4 miejsce Bobowa
5 miejsce Brzezna
6 miejsce NS 35 Nowy Sącz
MĘŻCZYŹNI
1 miejsce ADS Stary Sącz
2 miejsce OLD - BOY Stary Sącz
3 miejsce MK42 M Barcice
4 miejsce Brzezna
5 miejsce EPI - Barcice
6 miejsce Chemik Stary Sącz
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy ze zdjęciem zespołu.
Dziękujemy wszystkim za obecność, gratulujemy wszystkim zawodnikom hartu oraz sportowego ducha walki.
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
2 IV dzieci z oddziału przedszkolnego zostały zaproszone na zajęcia z okazji święta Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci przez filialną Bibliotekę Publiczną w Barcicach. Jest ono nieprzypadkowo obchodzone 2 IV. W ten dzień, w 1805 r. urodził się słynny duński baśniopisarz Hans Christian Andersen. Został on ustanowiony w celu promowania pięknej literatury i grafiki dla młodego widza.


LG
Zaufać wyobraźni, uwierzyć w moc czarodziejskiego pyłu i polecieć razem z Piotrusiem do tajemniczej i magicznej Nibylandii
28 III Zespół Katolickiego Teatru Edukacji zaprosił dzieci z oddziału przedszkolnego do niezwykłej krainy marzeń i snu. Przedstawienie "Piotruś Pan i piraci" opowiadało o tym, że wszystkie dzieci kiedyś dorosną. Wszystkie z wyjątkiem jednego- Piotrusia Pana. Była to też opowieść o prawdziwej miłości i przyjaźni. Dzieci, z zapartym tchem śledziły wątek piratów, krokodyla oraz dorosłych, w których zawsze drzemała tęsknota za młodością.
LG
Rewia na lodzie

29 III uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć Rewię na lodzie.
Powitanie wiosny
Przyjście nowej pory roku- wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i przywitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja z zimowej na wiosenną. Witając wiosnę, przedszkolaki wraz z wychowawczyniami przemaszerowały po okolicy Barcic barwnym pochodem. W ten sposób wyraziły swoją radość z przyjścia wiosny.


L.G.
Jaś, Małgosia, Baba Jaga, kózka, mysz, lisek, drwal, dziadek
Zmieniona wersja jednej z najpopularniejszych bajek

14 marca Objazdowy Teatr Lalek "Pinokio" z Przysietnicy przedstawił bajkę pt."Jaś i Małgosia" dzieciom z oddziału przedszkolnego SP w Barcicach.
Celem bajki było zachęcanie do uprawiania sportu i prostych zajęć ruchowych, aby nie mieć wady postawy, a w przyszłości bólu pleców. Przestrzegano dzieci przed samodzielnym chodzeniem po lesie. Zwrócona została uwaga na bliskich; tych, których twarze pomarszczył czas- to w dziadkach jest tyle mądrości i dobroci. Ważne było również przesłanie wzajemnego czynienia dobra, które w przyszłości powraca.

Przedstawienie było wzbogacone piękną, ręcznie malowaną scenografią, kukiełkami własnej produkcji i nagraną muzyką. Dzieci przeniosły się do "Świata bajki", która ich uczyła i bawiła. Repertuar idealnie pasował do tematyki zajęć.
L.G.
Pomoc stypendialna dla uczniów i uczennic w ramach projektu „Nowoczesna szkała – przepustką do kariery” - II TURA Rekrutacja 02.04.2019 – 08.04.2019

Zapraszamy uczniów i uczennice z niskimi wynikami w nauce z terenu Gminy Stary Sącz biorących udział w projekcie „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” do składania wniosków o przyznanie stypendium, którego głównym celem jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz włąściwych postaw/umiejętności ( kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Stypendium będzie przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych zdiagnozowanych podczas rekrutacji do projektu z przedmiotów gdzie występują najniższe wyniki w nauce m.in. na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych lub w innych płatnych zajęciach edukacyjnych.

Pomoc będzie przyznawana następujące cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym m.in. na zakup literatury fachowej, pomocy dydaktycznych, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych.

Stypendium wypłacane będzie jednorazowo. Maksymalna kwota stypendium wynosi 300,00 zł.

WAŻNE!!!
O przyznanie stypendium w ramach II Tury nie mogą wnioskować uczniowie i uczennice, którzy/które już otrzymali/otrzymały stypendium w ramach I Tury.

Stypendia przyznawane będą na podstawie regulaminu, który określa zasady i kryteria.

Regulamin

Wniosek

Arkusz indywidualnej diagnozy potrzeb ucznia

Oświadczenie o statusie rodziny wielodzietnej

Oświadczenie o statusie rodziny niepełnej
Więcej informacji, regulaminy, wnioski TUTAJ

<< Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Starsze >>

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
Plan lekcji
Dziennik elektroniczny
Ostatnia galeria:

Szukaj
 
Szkolne strony
STATYSTYKI
Ilość odsłon strony: 3053.
Gości: 1492.
Dzisiaj: 4418 gości.
Wczoraj: 902 gości.
Osób online: 8 .
Statystyki od 1 VII 2008r
Zmiana: 2019-04-20 13:21:48